Přímá spolupráce se zavedenou zahradnickou firmou a možnost realizace a provedení tzv. „zahrady na klíč“

Po celou dobu své působnosti spolupracujeme se zavedenou zahradnickou firmou. Při realizaci okrasné zahrady přímo spolupracujeme na vytváření jejího vzhledu, kdy se osobně účastníme spolu se zahradnicí prvotních a dalších setkání u zákazníka. Zpracováváme pro zahradnici návrhy zahrad, kdy tyto návrhy realizujeme v digitální podobně. Detailní rozmístění rostlin konzultujeme vždy před finální fází výsadby se zákazníkem. Díky přímé spolupráci nedochází k časovým prodlevám nebo nedorozuměním mezi závlahářem a zahradníkem. Jedná se tedy o velmi koordinovanou činnost při budování okrasné zahrady jako celku.