Samotná realizace závlahy u zákazníka

Dle schematického nákresu se na pozemku vytyčí místa, kde budou umístěny postřikovače a kudy se povedou výkopy pro uložení hadic a elektroinstalace. V již vybudovaných zahradách lze sejmout travní drn, který následně po položení potřebného vedení je vrácen na původní místo. Zákazník nepozná místa výkopu do 14 dnů.  Do výkopů je uloženo vedení a elektrorozvody. Po položení rozvodů a montáži postřikovačů jsou výkopy zahrnuty a zhutněny, aby nedocházelo k propadání terénu. Zavlažovací systém je připojen na zdroj vody. Před montáží hlavic postřikovačů a osazením tryskami je systém propláchnut, aby se odstranily případné nečistoty, které se do potrubí mohly dostat při montáži. Je zapojena řídící jednotka, která ovládá elektromagnetické ventily, a tak vlastně řídí, co bude zavlažováno. K řídicí jednotce jsou připojena čidla vlhkosti vzduchu. Následuje odzkoušení, zda všechny postřikovače v jednotlivých částích fungují správně a zavlažují předepsanou výseč. Systém automatického zavlažování je zprovozněn a je naprogramována řídicí jednotka na potřebný čas a délku zalévání. Po té je systém předveden zákazníkovi. Zákazník je seznámen s manipulací AZS.

 

Výkop pro uložení trubního vedení v hloubce 25 až 30 cm (u sportovních a veřejných ploch 40 cm)