Záruční a pozáruční servis jak u závlah námi vybudovaných, tak i u závlah realizovaných konkurencí

  ZÁRUČNÍ SERVIS

Na materiál a montážní práce poskytujeme záruční dobu (ode dne převzetí) 24 měsíců. Během záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost jen za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.

 

POZÁRUČNÍ SERVIS

Zákazníkům automatických závlahových systémů (AZS) nabízíme pozáruční servis všech značek.