Dohoda o provedení práce a záloha na materiál

  Na základě odsouhlasené cenové nabídky a schematického nákresu navrhované AZS je sepsána dohoda o provedení díla. Na základě toho je požadavek  na zálohu "na materiál" tj. cca 60 % z ceny za dílo.