Pravidelná údržba zahradních jezer

U některých zákazníků provádíme na objednávku pravidelnou týdenní údržbu zahradního jezera, spočívající ve vyčištění filtračního zařízení, vyčištění a ostřihání odumřelých rostlin v jezeře, kontrola a úprava vody, drobné opravy způsobené pohybem osob v jezeře nebo kolem jezera (např. posunutí kamenů či oblázků). Také provádíme 2x ročně vysátí jezera jezírkovým vysavačem.