Zazimování závlah, jarní zprovoznění, sezónní opravy a servis závlah

 

Zazimování závlah

Po ukončení sezóny je důležité odborně zazimovat celý AZS. Jako nejspolehlivější způsob zazimování upřednostňujeme vyfouknutí celého systému kompresorem se stlačeným vzduchem. Naše vybudované AZS jsou opatřeny prvkem pro jednoduché vyfouknutí celého systému. Jsme schopni, na základě předchozích zkušeností, zazimovat jakýkoliv systém.

 

Jarní zprovoznění

Na začátku sezóny je nutné celý systém prohlédnout, případně propláchnout, poté pročistit nainstalované filtry a hlavice trysek, aby byl systém řádně funkční a připraven na další sezónu.

 

Sezónní opravy

Kvalitně provedený AZS nepotřebuje během sezóny žádnou větší údržbu, pouze dle kvality vody čištění filtru a regulaci doby zavlažování podle ročního období. Tyto činnosti jsou při předávání AZS zákazníkovi vysvětleny a ten je schopen si svůj AZS obstarat sám.

 

Servis závlah

Během sezóny může dojít k neočekávaným situacím, např. mechanickému poškození závlahového systému (poškození hlavic trysek, proseknutí hadic atd.), ale také k jiným problémům AZS, např. špatné nastavení ovládací jednotky zákazníkem, případně vyresetování. Jakoukoliv opravu jsme schopni řešit okamžitě, případně operativně po domluvě se zákazníkem.